Japan

Japan

@Japan  #JPN

About Us

Team Information

Age Group: Open Ladies

Sport : Rugby Sevens

Team

Players

1 Atecamiyu Bativakalolo
2 Yume OKURODA
3 Raichieru Miyo BATIVAKALOLO
4 Fumiko OTAKE
5 Honoka TSUTSUMI
6 Hana NAGATA
7 Yume HIRANO
8 Mele Yua Havili Kagawa
10 Yuki ITO
11 Wakaba HARA
12 Mio YAMANAKA
13 Miyu SHIRAKO
  Akane KAGAWA
  Hitoshi INADA